Ngjarje përmbyllëse e projektit “Kyçu për ndryshim” në parkun e qytetit të Shkupit

Në kuadër të projektit “Kyçu për ndryshim” sonte me fillim në orën 19 në kafe barin “Central park” në Parkun e qytetit në Shkup do të mbahet ngjarje përfundimtare.

Në ngjarje, nxënësit prej tre shkollave të mesme të cilët u përfshin në projekt do t’i prezantojnë nismat, aktivitetet dhe rezultatet e arritura të tyre.

Në mënyrë shtesë, mësimdhënësit të cilët morën pjesë në projekt si kapiten të ekipeve shkollore, përmes një panel diskutimi të shkurtër, do t’i këmbejnë përvojat e tyre dhe do të flasin për rëndësinë e kësaj lloji nisme për zhvillimin e procesit të shkollave të mesme dhe arsimor.

Në hapjen e ngjarjes fjalim përshëndetës do të ketë Darko Kaevski, drejtor i Agjencisë për të Rinj dhe Sport dhe mbështetës edhe donator i projektit.