Marketing

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të ekspozojnë biznesin e tyre online, në faqen tonë Schoolture.info ofrojmë dy pozicione për reklamën tuaj.

  1. Baneri kryesor – i pozicionuar në krye të faqes (çmimi 200€ / muaj)
  2. Baneri anësor – i pozicionuar anash faqes (çmimi 150€ / muaj)

Për më tepër, mund të na shkruani në email schoolturetv@gmail.com.