Për Schoolture

Schoolture është portal kulturor – edukativ që funksionon në kuadër të platformës SchooltureTV, që ka për qëllim nxitjen dhe motivimin e të rinjëve për pjesëmarrje jetën kulturore dhe artistike si dhe pasurimin e jetës urbane me aktivitete kulturore.

Misioni: Nxitja dhe motivimi i te rinjëve (nxënësve dhe studentëve) për pjesëmarrje në aktivitete kulturore me qëllim permirësimin e jetës kulturore dhe promovimin e vlerave të reja në shoqëri.

Vizioni: Krijimi i një platforme të pavarur dhe inkluzive për të rinjtë për mbrojtjen e interesave të tyre si dhe promovimin e punës dhe aktiviteteve të tyre.

Portali kulturor Schoolture është i themeluar nga Qendra për zhvillim edukativ dhe kulturor “RACIO”.

Përgjegjës: Fahmi Osmani

Kryeredaktor: Enis Murtezi

Adresa: Rr. Krste Asenov 7/3-1, Shkup, Maqedoni e Veriut