U nënshkrua marrëveshja e parë financiare për Teatrin Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj

Ditë e rëndësishme për IN Teatri Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj – Shkup.
Sot u firmos kontrata me ministrin për kulturë z. Hysni Ismaili për mbështetjen e parë financiare të këtij institucioni. Me këtë mundësohet edhe në vepër funksionimi dhe mbarëvajtja e teatrit më të ri në vend. Nga ky akt do përfitojmë të gjithë, si publiku, po ashtu edhe komuniteti artistik, e në veçanti ardhmëria jonë – fëmijët dhe të rinjtë.