A është i sigurtë dhe cilësorë uji në Shkup?

Uji në Shkup është me cilësi të mirë dhe i pijshëm, thuhet në raportin javor të Departamentit për kontroll sanitar.

“Në periudhën prej 22.08.2022 deri më 26.08.2022, Departamenti për kontroll sanitar ka marrë 203 mostra për fiziko-kimike dhe 203 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 44 pika matëse në Qytetin e Shkupit, informojnë nga NP “Ujë dhe Kanalizime”.

Sipas rezultateve të marra nga testet, të gjitha mostrat korrespondojnë me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Moldavisë, nr. 183/18).