Fillon fushata multimediale “korrupsioni vret”

“Korrupsioni vret” – është titulli i projektit të implementuar nga Shoqata për Promovimin e Arteve Multimediale INVI IDEA me qendër në Gostivar. Përmes video-porosive dhe dokumentarit hulumtues cilësor, ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, veçanërisht rajonit të Pollogut, për pasojat fatale të korrupsionit. Sipas kryetarit të shoqatës, Burim Bilalli, qëllimi i projektit është të arrihet një vetëdije dhe perceptim më i avancuar i qytetarëve për praninë e korrupsionit dhe nevojën për të dënuar rastet dhe praktikat e korrupsionit. “Ne synojmë ta arrijmë këtë përmes produkteve multimediale, pasi këto produkte konsumohen nga një audiencë më e gjerë. Përmbajtjet multimediale do të transmetohet në mediat kombëtare dhe lokale. Projekti përfshin një dokumentar dhe të paktën 10 video sensibilizuese të shkurtra për të rritur ndërgjegjësimin për dëmin që shkakton ky fenomen negativ në një shoqëri dhe në një shtet “, thotë Bilalli. Një tjetër synim i projektit, është të trajnojë gazetarët se si të raportojnë për korrupsionin, ndërsa në të njëjtën kohë t’i trajnojë ata se si të përdorin sa më mirë gazetarinë si një mjet për të luftuar korrupsionin.

KORRUPSIONI VRET – SI TË NGRITET VETËDIJA?"Korrupsioni vret" – është titulli i projektit të implementuar nga Shoqata për Promovimin e Arteve Multimediale INVI IDEA. Përmes video-porosive dhe dokumentarit hulumtues cilësor, ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, veçanërisht rajonit të Pollogut, për pasojat fatale të korrupsionit.КОРУПЦИЈАТА УБИВА – КАКО ДО ПОГОЛЕМА СВЕСТ?„Корупцијата убива“ е насловот на проектот кој го спроведува Здружението за афирмација на мултимедијална уметност ИН-ВИ ИДЕА. Преку видео пораки и квалитетен истражувачки документарец овој проект има за цел да ја подигне јавната свест на граѓаните на Република Северна Македонија, особено на Полошкиот регион, за фаталните последици на корупцијата.

Posted by INVI IDEA on Wednesday, April 22, 2020