Kërcënimet me bomba komplikuan vlerësimin për tremujorin e parë në shkollat e mesme të Shkupit

Raportimet për bomba të vendosura në shkollat ​​e mesme të Shkupit, të cilat rezultuan të rreme, në gjashtë raste e ndërprenë procesin mësimor. Kjo nënkuptonte humbjen e orëve, si dhe pamundësinë e profesorëve për të testuar dhe pyetur nxënësit në mënyrë që ata të mund të notonin për tremujorin e parë, siç kërkohet me ligj. Shkollat ​​deri më tani nuk kanë marrë udhëzim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se si do të kompensohet mësimi i humbur. Për të formuar notë për tremujorin duhet të realizohet numri i nevojshëm i orëve dhe kjo mungon në shkollat ​​ku mësimi është i ndërprerë, transmeton Portalb.mk nga Meta.mk.

“Sidomos në shkollën tonë, ndërprerja e mësimit për shkak të kërcënimit me bombë ndodh vazhdimisht vetëm në një ndrim. Në ndrimin në të cilin mësimi zhvillohet normalisht, evidentohen mungesat dhe jepen nota, por në ndrimin tjetër nuk ka mungesa dhe nota sepse kemi situatë emergjente. Kjo është arsyeja pse mësuesit gjejnë mënyra për të vlerësuar nxënësit. Ata janë thirrur në zyrë jashtë ndrimit të tyre, për të kryer mësimin dhe për të përfunduar vlerësimin”, shpjegoi Aleksandar Sibinovski, drejtori i shkollës profesionale “Vllado Tasevski”.

Drejtori i gjimnazit “Orce Nikolov”, Mitko Dimovski, nga ana tjetër, thotë se në këtë shkollë fëmijët vlerësohen ose para fillimit të mësimit ose thirren në orë shtesë ku notohen.

“Nuk kemi marrë udhëzim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se çfarë të bëjmë në drejtim të kompensimit të orëve të humbura, por ndërkohë pedagogët po gjejnë mënyra për të vlerësuar nxënësit. Ndonjëherë u jepen teste, diku merren në pyetje me gojë. Është me rëndësi që do të vlerësohen për tremujorin”, tha Dimovski.

Dje, disa shkolla në Shkup morën sërish kërcënim për bombë, i gjashti me radhë pasi i pari ishte dërguar në emailet zyrtare më 26 tetor. Të gjitha raportimet ishin të rreme deri më tani. Ministria e Brendshme nuk bën të ditur detaje nga hetimi. Një person është ndaluar një javë më parë, por ndaj këtij personi nuk ka pasur asnjë akuzë.