Hulumtim: Fëmijët në vend prej 7 deri në 15 vjet më së shpeshti kanë problem me përqendrimin dhe vëmendjen

 Fëmijët në vend prej 7 deri në 15 vjet zakonisht kanë problem me vëmendjen, përqendrimin dhe reaksionin e shpejtësisë, tregon hulumtimi  i “Funksionimi konjunktiv i fëmijëve të moshës prej 7 deri në 15 vjeç”, nga profesor dr. Slagjana Angjeloska, profesoreshë universitare, psikologe dhe psikiatre.

Hulumtimi është kryer nga shkurti i vitit 2023 deri në dhjetor 2023 në territorin e mbarë vendit, në të tetë rajonet atë të (Vardarit, Lindjes, Jugperëndimore, Juglindor, Pellagoni, Pollog, Verilindor dhe Shkup), ndërsa janë përzgjedhur rastësisht 2032 studentë sipas moshës 7 deri në 15 vjeç.

Hulumtimi ka për qëllim të vëzhgojë arsyet konjunktive të fëmijëve në fushën e vëmendjes, përqendrimit, kujtesës, kujtesës së punës, fokusit të tyre, shpejtësisë së reagimit, orientimit vizual-hapësinor, zhvillimit të aftësive të shkëlqyera motorike, funksioneve ekzekutive dhe përcaktimit të situatës aktuale kundër alarmimit të shpeshtë nga ana e mësuesve, psikologëve, pedagogëve, prindërve se fëmijët gjithnjë e më shumë kanë vështirësi në përvetësimin e përmbajtjes mësimore, si në klasë ashtu edhe në shtëpi.

“Tek fëmijët në grupmoshat prej 14 dhe 15 vjeç pritej që të mos ketë fëmijë që nuk do të mund të zgjidhnin detyrën dhe përqindja më e madhe do të ishte fëmijët që do të hynin në zonën e kaltër. Megjithatë për fat të keq edhe këtu kemi 4 për qind të fëmijëve që nuk arritën të zgjidhin detyrën, ndërsa 50 për qind e fëmijëve janë në zonën e portokalltë, që është një shifër veçanërisht shqetësuese dhe që duhet analizuar më thellë me kërkime të mëtejshme për të zbuluar”, tregojnë hulumtimet.

Në detyrën e dytë që iu dha për ta zgjidhur, janë vërejtur rezultate të rëndësishme humbëse, theksuan hulumtuesit.

“Tek fëmijët në grupmoshat prej 12 deri në 15 vjeç, në periudhën kur pritet të kenë zhvilluar aftësinë për të ruajtur qëndrueshmërinë e vëmendjes në drejtim të qëllimit të vendosur dhe për të ndjekur hapat për të arritur qëllimin, fitojmë një rezultat në të cilën ka një përqindje të madhe të diferencës tek fëmijët të mund të ndiqen edhe nga fëmijët që kanë vështirësi të konsiderueshme në ndjekjen e hapave për të arritur qëllimin. Nëntëmbëdhjetë për qind, 11 për qind dhe 6 për qind e fëmijëve që nuk arrijnë ta kryejnë detyrën janë një përqindje që tregojnë për vështirësitë e fëmijëve në përvetësimin e materialit mësimor dhe arritjen e suksesit në mësim”, tregojnë rezultatet e hulumtimit.

Rezultatet e fituara në lidhje me gabimet e bëra, shtojnë hulumtuesit, janë një alarm edhe më i madh për praninë e një problemi të veçantë.

“Prej fëmijëve është kërkuar të bëjnë lidhjen në të dyja detyrat pa e ngritur dorën dhe lapsin nga fleta. Gjatë kryerjes së detyrave, atyre iu kërkua të mbanin mend dy udhëzime në të njëjtën kohë: të lidhen në një rend të caktuar dhe të mos e ngrinin lapsin nga letra derisa i lidhin pikat”, qëndron në hulumtim.