Ambasada Amerikane në vendin tonë i prezantoi në UT programet e bursave për studentët dhe stafin akademik

Përfaqësuesi i Ambasadës Amerikane në Shkup, Gazmend Iljazi, i prezantoi më në detaje programet e ndryshme të bursave, si  programin Golbal Ugrad dhe Fulbright. “Programi i bursave Golbal Ugrad iu mundëson studentëve të studiojnë për një semestër në një nga universitetet e SHBA-ve, ndërsa bursat e programit Fulbright mundësojnë studime pasuniversitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të gjithë studentët, të cilët janë në studime universitare themelore dhe dëshirojnë t’i regjistrojnë studimet e tyre pasuniversitare, por edhe për studentët të cilët i kanë të regjistruara studimet e masterit apo ato të doktoraturës dhe dëshirojnë të bëjnë kërkime, hulumtime mbi temat e tyre të magjistraturës dhe doktoraturës. E veçanta e këtyre bursave që i ofron Ambasada e Amerikës është se, i mbulon të gjitha shpenzimet nga viza deri në biletën kthyese”, theksoi Gazmend Iljazi.

Kusht i vetëm për përfitimin e bursave është njohja e gjuhës angleze, ndërsa përzgjedhja e kandidatëve bëhet në mënyrë transparente.