Tre ekonomistë fitojnë Çmimin Nobel në shkenca ekonomike për “kërkimet mbi bankat dhe krizat financiare”

Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave e nderoi treshen me Çmimin Sveriges Riksbank 2022 në Shkenca Ekonomike “për kërkime mbi bankat dhe krizat financiare”, tha Akademia në një deklaratë.

“Laureatët e këtij viti në Shkencat Ekonomike, Ben Bernanke, Douglas Diamond dhe Philip Dybvig, kanë përmirësuar ndjeshëm të kuptuarit tonë për rolin e bankave në ekonomi, veçanërisht gjatë krizave financiare. Një gjetje e rëndësishme në kërkimin e tyre është arsyeja pse shmangia e kolapsit të bankave është jetike”, shtoi Akademia.

Çmimi Nobel i vitit të kaluar në shkencat ekonomike ishte ndarë gjysma për David Card “për kontributin e tij empirik në ekonominë e punës” dhe gjysma tjetër bashkërisht për Joshua D. Angrist dhe Guido W. Imbens “për kontributin e tyre metodologjik në analizën e marrëdhënieve shkakësore”.