FOTO/ Si dukej një certifikatë vaksinimi e vitit 1326 për mbrojtje nga pandemia

Certifikatë vaksinimi në kohën e Perandorisë Osmane gjatë periudhës së Sulltan Abdulhamidit të dytë në vitin 1326 hixhri:

Vula: Abdülhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer dâima

Numri rendor: /

Numri serik: /

Certifikat vaksinimi

Emri: Ismail efendi

Vitet: 10

Emri i babait: Mehmed Aga

Profesioni i prindit: Karrocier

Feja: Islam

Qyteti: Stamboll

Apartamenti: 17

Qarku: Üsküdar

Emri i rrethinës: Tûnusbağı

Mahalla: /

Rruga: Edhem Pasha

Numri i shtëpisë: 44

Në Balada me dëshirë dhe pa imponim është bërë vaksinimi për herë të dytë për personin në fjalë për mbojtje nga pandemia dhe i dorëzohet kjo certifikatë më 13 Tetor 1326 h.

Pëgjegjësi i vaksinimit: Mustafa bin Husejn