|NUK ËSHTË TURP!|

“Si do që të jetë njerëzit do të flasin”

Nuk është turp që të jesh e shumtur në fytyrë,nuk është turp që të mos kesh aftësi të ecesh,nuk luan rol të madh aftësia jote e të mos shikuarit se mendja jote ka funksioni të shikoj dhe mendoj të miren dhe nevojat e tua,pak ka rrëndësi puna që punojn prindërit e tu edhe nëse ato pastrojnë nëpër shtëpi të tjera sepse ata sigurojnë jetë për ty,pak ka rrëndesi pesha jote ,të tjerët patjetër do të t’pikturojnë edhe më keq.

Turp përmbi turp ,gjithësecili për veten ,si do që të jetë mjafton që ti të jesh gjallë me zemër.

Shkruan: Neal Sejfulla