18 fjalë të gjuhës shqipe që po shkruhen gabim!

Njohja e mirë e saj si dhe dëshira për perfeksionim të përdorimit të gjuhës është pjesë e kësaj dashurie.

“Ai që nuk dashuron gjuhën e tij është më keq se një kafshë dhe një peshk që qelbet erë”, do të shkruante dikur aktivisti dhe intelektuali filipinas, Jose Rizal.

Njohja e mirë e saj si dhe dëshira për perfeksionim të përdorimit të gjuhës është pjesë e kësaj dashurie.

Në mesazhet e përditshme që merrni apo dërgoni, në punimin e diplomës suaj, në shënimet që ju sjellin miqtë, lajmet e portaleve apo dokumentet që përpiloni, shpesh ndeshni gabime në shkrimin e tyre.

Më poshtë do të gjeni 18 fjalë të gjuhës shqipe, që gjerësisht shkruhen gabim:

Gabim: Sërisht— E saktë është: Sërish

Gabim: Mbrapsh— E saktë është: Mbrapsht

Gabim: Zëvëndësministër — E saktë është: Zëvendësministër

Gabim: Anti-trupa — E saktë është: Antitrupa

Gabim: Proces-verbal — E saktë është: Procesverbal

Gabim: Inaguroj — E saktë është: Inauguroj

Gabim: Proçes — E saktë është: Proces

Gabim: Egzistoj — E saktë është: Ekzistoj

Gabim: Europian — E saktë është: Evropian

Gabim: Shqipëtar — E saktë është: Shqiptar

Gabim: Antar — E saktë është: Anëtar

Gabim: Brënda — E saktë është: Brenda

Gabim: Rudhë — E saktë është: Rrudhë

Gabim: Kanotjere — E saktë është: Kanotierë

Gabim: Cënoj — E saktë është: Cenoj

Gabim: Karrotë — E saktë është: Karotë

Gabim: Çfarëdo lloj — E saktë është: Çfarëdolloj

Gabim: Kallçuk— E saktë është: Kauçuk /Lajmi.net/