SASHK do të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar të Konfederatës së sindikatave të lira

Sindikata e Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë sot kumtoi se do të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar të Konfederatës së Sindikatave për më 15 prill. Ata thonë se kompetentët nuk dëgjojnë për mbrojtjen e interesave të tyre, për atë kërkesat e tyre në mënyrë publike do t’i kërkojnë, njofton Portalb.mk.

Në kumtesën e tyre theksuan se shembujt për shfuqizimin e marrëveshje për punë nga ana e punëdhënësve ndaj liderëve sindikal të të gjitha niveleve, a ka edhe raste në të cilat një pjesë e tyre janë të degraduar me zhvendosje nga vendet e tyre të punës në vende më të ulëta.

Sipas tyre, e gjithë kjo po bëhet me qëllim që të pengohet organizimi sindikal.