MASH: Thirrje publike për ndarjen e shpërblimeve në të holla për medalje të art, argjent dhe bronztë në njërën prej 13 olimpiadave ndërkombëtare shkencore

Thirrje publike për ndarjen e shpërblimeve në të holla për medalje të art, argjent dhe bronztë në njërën prej 13 olimpiadave ndërkombëtare shkencore (International Science Olympiad), për nxënësin dhe mësimdhënësin i cili ka përgatitur nxënësin për olimpiadë

Në këtë link mund të shikoni Aplikimin