MUHAMED KRASNIQI/ Arsimi në krizë!

Të nderuar miq, sot kur po debatohet për tema të ndryshme që janë aktuale tek ne, e shoh si nevoje urgjente jo vetëm të debatohet, por, edhe të veprohet sa më shpejtë në drejtim të krizës e cila ka të ngjarë në arsim.

Arsimi në vendin tonë është në një krizë qe nuk është parë ndonjëherë, dhe nuk dua të flas për shkaqet meqë ato janë të njohura për të gjithë ne.

Të gjitha veprimet devijante në ditët e sotme janë si pasojë e kësaj krize në arsim.

Ftoj të gjithë faktorët relevant të cilët janë pjesë e shoqërisë, të jenë të mobilizuar për të ndërmarrë veprime konkrete në drejtim të kësaj krize.

Unë do të jem në shërbim të çdokujt që është i gatshëm për të vepruar konkretisht në këtë drejtim.

Jam mësimdhënës ,baba dhe qytetar i shqetsuar për këtë gjendje.

Koha është tani për të vepruar!

Arsimi në krizë!