Botohet fjalori serbisht-shqip nga autori, Rexhep Zllatku

Këtyre ditëve Shtëpia Botuese Logos-A nxori nga shtypi “Fjalorin serbisht-shqip” nga autori Rexhep Zllatku. Kjo vepër leksikografike e autorit Zllatku, e cila ngërthen në vete mbi 80.000 fjalë e shprehje frazeologjike është fryt i një punë disadekadëshe të autorit, e cila ka kaluar nëpër kontekste të ndryshme socio-kulturore e historike.
Rexhep Zllatku tash e zë radhën e autorëve që leksikografisë dygjuhëshe serbisht-shqip i sjell një vepër tejet ambicioze jo vetëm për nga vëllimi i fjalësit të saj, por edhe për nga gjerësia dhe thellësia e shtresimeve të varianteve të kuptimit dhe të përdorimit. Fjalori i adresohet një auditori të shumëllojshëm dhe institucioneve të ndryshme, ndërsa në kontekst të kontakteve gjuhësore shqiptaro-serbe dhe serbo-shqiptare, por edhe atyre që merren me përkthime shqip-maqedonisht dhe anasjelltas, besojmë se do të jenë përkthyesit ata që do ta vënë në sprovë rëndësinë e këtij mundi.
Konsiderojmë se kësaj vepre ia shton vlerën edhe redaktori i saj Xhevat Lloshi, një figurë emblematike e pakontestueshme e gjuhës shqipe dhe dijes albanistike. Fjalori mund të gjendet edhe në panairin e librit në Prishtinë. /SHENJA/