Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Kujdes kur udhëtoni, këto rregulla duhet t`i dini

Nëse pasaporta ende është e vlefshme, nuk do të thotë që mund të udhëtoni jashtë shtetit. Secili vend ka rregullat e veta për sa kohë duhet të jetë paraparë që të skadojë pasaporta juaj, në mënyrë që të kaloni kufirin. Pra, nëse nuk e kontrolloni me kohë se sa i vlefshëm ky dokument është për ju dhe cili është afati i fundit që i toleron vendet që dëshironi të shkoni, nuk mund të largoheni nga vendi, dhe do t’ju mohohet një biletë udhëtimi me pagesë, një rezervë, një hotel me pagesë …

Në Ministritë e Jashtme ne kontrolluam cilat janë rregullat e një grupi shtetesh në të cilat qytetarët tanë më së shpeshti udhëtojnë.

Rregullat në BE, Serbi, Shqipëri, Mal të Zi, Turqi, Egjipt …

Dokumentet e udhëtimit duhet të jenë të vlefshëm për të paktën tre muaj pas datës së planifikuar të largimit nga territori i Shteteve Anëtare të BE-së dhe zona Shengen. Megjithatë, në raste të justifikuara, të përcaktuara me ligj, ky detyrim nuk mund të përmbushet. Qytetarët e vendit që posedojnë pasaportë biometrike mund të qëndrojnë në zonën Shengen për një maksimum prej 90 ditësh nga data e hyrjes për një periudhë gjashtë mujore (180 ditë). Kjo periudhë llogaritet nga hyrja juaj e parë në territorin brenda gjashtë muajve. Për shembull, nëse hyni në Zonën Shengen më 1 shkurt, periudha gjashtëmujore e ardhshme fillon më 1 gusht.

Për udhëtimin dhe qëndrimin në Serbinë fqinje, rregulli thotë se pasaporta duhet të jetë e vlefshme gjatë qëndrimit, që do të thotë që ju mund ta përdorni atë deri në datën e skadimit.

I njëjti rregull, pasaporta është e vlefshme gjatë qëndrimit, vlen edhe për Malin e Zi.

Nëse shkoni në Shqipëri, dokumenti i udhëtimit duhet të jetë i vlefshëm për të paktën tre muaj pas datës së planifikuar të nisjes nga territori i këtij vendi.

Për Turqinë, pasaporta nuk duhet të skadojë 6 muaj pasi të ktheheni.

Shtetasit maqedonas që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një pasaportë të vlefshme për periudhën që planifikojnë të qëndrojnë atje. Një vizë lëshohet për këtë vend.

Ndërkohë, nisja në Egjipt, do të thotë se pasaporta duhet të jetë e vlefshme për të paktën 6 muaj nga data e hyrjes në Egjipt.

Për hyrjen e një të huaji në Maqedoni, dokumenti i udhëtimit duhet të plotësojë dy kritere. E para është e vlefshme për të paktën tre muaj pas datës së nisjes së një të huaji nga territori i Maqedonisë, dhe i dyti lëshohet në 10 vjetët e mëparshme.

Kosova bën përjashtim

Kosova është vendi i vetëm i izoluar në rajon dhe kështu për të udhëtuar në vendet tjera, duhet marrë viza në ambasadat përkatëse. Kosovarët mund të qëndrojnë varësisht nga leja e ambasadës. Ka viza turistike apo edhe për punë, që zakonisht janë më të gjata. Me pasaportën e Kosovës mund të udhëtosh në 48 vende, duke përfshirë Shqipërinë, Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë Veriore, por edhe Turqinë, Ishujt Maldive, si dhe shumë shtete afrikane.