ESHS: Krahasuar me vitin 2020, numri i shfaqjeve filmike në kino sallat është rritur për 78.4%

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2021 janë përfshirë 11 kinema. Numri i shfaqjeve filmike është 735, shfaqjeve
kinematografike 10 741, ndërsa numri i vizitorëve është 170 567.
Gjatë vitit 2021 krahasuar me vitin 2020, numri i shfaqjeve kinematografike filmike është rritur për 78.4%.

Schoolture.info