Si jetonin shqiptarët në Strugë e në Ohër në vitin 1954?

Këto fotografi janë shkrepur në Ohër dhe në Strugë në vitin 1954.

Siç shihet në to, shqiptarët jetojnë në këto qytete të ish-Jugosllavisë duke respektuar vlerat dhe traditat e tyre, shkruan faqja “Shoqëria shqiptare ndër histori”.