Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Aksion vjeshtor për pastrim të përgjithshëm në komunat e Shkupit

Me rastin e Ditës botërore të pastrimit – 21 Shtator, NP ,,Higjiena Komunale” – Shkup dhe Qyteti i Shkupi organizojnë aksion masiv për pastrim të përgjithshëm në të gjitha komunat e Shkupit. Në kuadër të aksionit do të pastrohen edhe grafitet nënçmuese të cilat promovojnë gjuhën e urrejtjes, intolerancën fetare dhe etnike.

Njëkohësisht, gjatë periudhës nga 21.09. deri 24.09.2019, në secilën komunë do të vendosen enë të veçanta në të cilat qytetarët do të mund t’i hedhin mbetjet e vëllimshme – mobiliet e vjetra dhe mbetjet elektrike dhe elektronike.
Enët për largimin e mbetjeve të vëllimshme do të vendosen në lokacionet në vijim:

Komuna Çair:
– udhëkryqi mes bulevardit Cvetan Dimov dhe rruga Kosta Abrasheviq
udhëkryqi mes rrugëve Xhon Kenedi dhe Dizhon
rr. Resenska, pranë restorantit Fa-Fa

Komuna Aerodrom:
Bul. Ekspedita e Shkurtit në afërsi të super marketit ,,Ramstor”, në afërsi të të ndalesës së fundit të autobusëve me nr. 5
Bul. AVNOJ nr. 68 – 74 në afërsi të marketit M
lagja Lisiçe, rr. Dimitar Turimanxhoski, pas stacionit të policisë

Komuna Shuto Orizare:
– në afërsi të Zhito Lluksit
– qarku mes rr. Brsjaçka buna dhe rr. Nov Zhivot, te Salla sportive
– qarku mes rr. Nov Zhivot dhe Gvadalahara, në afërsi të ndalesës së fundit të autobusëve me nr. 19-të.
Komuna Gazi Babë:
lagjja Avtokomandë, rr. Lazar Pop Trajkov (para objektit të braktisur të Centro)
rr. Maxhari, te restorant Dalija
lagjja Zhelezarë te ndalesa e fundit e autobusëve me nr. 16-të.

Komuna Butel:
rr. Gruica Vojvoda (pas kinos Butel)
sheshi në rr. Ho Shi Min dhe rr. Rudo, Butel 1
Te Salla sportive Ivan Haxhi Nikollov në Radishan

Komuna Kisella Vodë
rr. Ratko Mitroviq, te Salla spotive
udhëkryqi te rr. Hristo Tatarçev dhe rr. Debarska, te kafeneja Get
parku Pushkin

Komuna Qendër:
përballë Vuçko skaj rrugëve Kosturski heroi dhe rr. Borka Talevski
tek rreth rrotullimi në lagjen Debar në rr. Naum Naumovski Borçe
te Tregu i gjelbër, te parkingu pas Makpetrollit, te kontejnerët nëntokësorë
Komuna Karposh:
rr. ,,Bradfordska”, në afërsi të restorantit ,, Makedonska kuqa”, në Kozle;
rr. Zhenevska”, te ndalesa e fundit e autobusëve me nr. ,,24”, në Taftalixhe 2;
rr. ,,Vanço Mickov” nr. 50, te kontejnerët e NP Higjiena Komunale – Shkup

Komuna Gjorçe Petrov:
rr. Dame Gruev, në të djathtë te lagjja e romëve
lagjja Hrom, rr. Voin D., te salla sportive
lagjja Deksion, te ndalesa e fundit e autobusëve me nr. 5

Komuna Saraj:
rruga për në Gërçec, te Hallk Bank
f. Kondovë, te Furra.