I.N ” TEATRI I GOSTIVARIT “/Shpall konkurs për projektet artistike për programin vjetor 2023

I.N ” Teatri i Gostivarit “ – Gostivar shpall konkurs për projektet (shfaqjet) artistike për programin vjetor 2023.

 Të gjithë regjisorët te cilët janë të  interesuar  të konkurrojnë me projektet e tyre ne Teatrin e Gostivarit,  të paraqesin propozim-projektet e tyre deri më datë 15.05.2022.

Për vitin 2023 , nga ana e institucionit është paraparë të realizohen 2 (dy) shfaqje në gjuhen shqipe , 1 (një) në gjuhen turke dhe 1 (një) në gjuhën maqedonase.

Për informata në lidhje me dokumentet e nevojshme për aplikim dhe kushtet  tjera të parapara nga ana e institucionit, të interesuarit mund të na kontaktojnë në email .

• Propozim-projektet duhet të dërgohen në e-mail: teatrigv@gmail.com

Schoolture.info