Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Në kinematë vitin e kaluar ka pasur 466 926 vizitorë

Në vitin e kaluar në shtet janë shfaqur 1 113 filma dhe  15 066  shfaqje,  të cilat janë vizituar prej  466 926 personave, tregon hulumtimi i Entit Shtetëror të Statistikës, me të cilin janë përfshirë 14 kinema. Në viti 2018, në krahasim me vitin 2017, numri i filmave të shfaqura  është ulur për 7,2 për qind.