Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Projekt për filloristët në Pollog për shfrytëzimin më të sigurt të rrjeteve sociale

SPB Tetovë filloi me realizimin praktik të projektit të ri parandalues – edukativ “Mos u bë viktimë e rrjeteve sociale – surfo sigurt” që të paralajmërohen nga rreziqet dhe të mbrohen nga keqpërdorimet.

Me projektin, bartës i të cilit është Sektori për parandalim, do të përfshihen mbi 3.500 filloristë nga të gjitha shkollat fillore në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, të cilët ndjekin mësim në mbi 200 paralele, ndërsa për realizimin e tij janë angazhuar 20 nëpunës policorë, paraprakisht të stërvitur.

“Në kuadër të projektit, i cili planifikohet të zgjat deri nga fundi i muajit të ardhshëm, janë paraparë ligjerime të posaçme në shkolla, ku nxënësve do t’u shpjegohet se si dhe me kë të komunikojnë në rrjetet sociale, e ata të mos keqpërdoren, por edhe do të këshillohen të jenë maksimalisht të kujdesshëm në komunikimin”, thotë Marjan Josifovski, zëdhënësi i MPB – Tetovë.

Nxënësve, gjatë zbatimit të projektit do t’u rekomandohet që të mos u dërgojnë fotografi dhe video materiale personave të panjohur, e posaçërisht jo fotografi me përmbajtje eksplicite. Filloristët do të paralajmërohen edhe në rreziqet e mundshme nga pjesëmarrja e tyre në video-lojëra me elemente të dhunës, vetëlëndimit ose përmbajtjeve tjera të dhunës dhe sjelljes së pashembullt.

Qëllimi i projektit është që nxënësit prej së afërmi të informohen për keqpërdorimet e mundshme në rrjetet sociale dhe në mënyrë efikase të mbrohen prej të njëjtave.