Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Në shkollat ku janë paraqitur më tepër nxënës do të ketë testime me 22 qershor

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) informon se në shkollat e mesme publike ku janë paraqitur numër i madh i nxënësve me numër të njëjtë të pikëve nga numri i parashikuar i vendeve të nxënësve në konkursin për regjistrim të nxënësve në shkollë të mesme për vitin shkollor 2020/2021, do të organizojnë testim kualifikues më 22 qershor i cili fillon në ora 10:00.

“Nxënësit që janë paraqitur për arsim të mesëm (në të gjitha drejtimet) do të testohen në lëndën mësimore: matematikë, gjuhë maqedonase, gjuhë shqipe, gjuhë turke, gjuhë serbe, varësisht në të se në cilën gjuhë e kanë ndjekur mësimin në shkollën fillore”, thonë nga MASH.

Ndërsa, për nxënësit të cilët janë paraqitur në drejtimin e shëndetësisë (në të gjitha profilet arsimore) do të organizohet testim të njohurive në lëndët mësimore: biologji dhe kimi, gjithashtu në gjuhën që e ka ndjekur mësimin në shkollën fillore.

Nga Ministria e Arsimit thonë se lista e rezultateve përfundimtare do të shpallet më 22 qershor 2020.