Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Letërsia shqipe për fëmijë: Në zgrip!

Letërsia për fëmijë gjurmohet në histori edhe këngë, në gojëdhëna që të rriturit kanë ndarë me fëmijët përpara se të ekzistonin botimet. Prandaj, edhe zhvillimi i letërsisë për fëmijë është i hershëm.

Letërsia për fëmijë ka qenë prezentë që prej shekullit të XV, shpesh me një mesazh moral apo religjioz. Ndërsa, epoka e artë e letërsisë për fëmijë është fundi i shekullit XIX-të dhe fillimi i shekullit XX-të, ku edhe u botuan shumë libra për fëmijë.

Por, çfarë zhvillimi ka pasur letërsia për fëmijë në vendin tonë? Çfarë po ndodh me të sot?

Shkrimtarë, ilustratorë edhe botues të Shqipërisë shpjegojnë situatën dhe problemet reale të kësaj letërsie. /Report TV/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *