Doracakë për fëmijë me ngecje në të folur, në socializim dhe mbyllje në vete


Defektologjia Xhejlane Ismailin ka publikuar doracakun e plastifikuar për fëmijët me ngecje në të folur, në socializim dhe mbyllje në vete. Doracaku përbëhet prej 56 pyetjeve edhe 160 fotografive të ndryshme. I njëjti është punuar me shumë dashuri për yjet. Nëse dëshironi që të porosisni atëherë këtë mund ta bëni në faqen mes_yjesh. Direkt te faqja mund të shkohet duke klikuar në linkun më poshtë.

https://www.instagram.com/mes_yjesh/?igshid=ixe1qj92kl4y&fbclid=IwAR0SWwqIIEVihsSwnpcE5rFGaJLb8VyY5vSH99s1I6Evjyr_3wF3iUjKYLE